Rreth nesh

Novolani - është njëra prej kompanive të para në Kosovë e cila mirret me prodhimin e dyerve dhe dritareve nga alumini dhe plastika që nga viti 1992.

Fillimisht punën ka filluar si biznes i vogël familjar, mirëpo me rritjen e kërkesave të produkteve nga ana e konsumatorëve kompania ka rritur në mënyrë graduale nivelin e teknologjisë së prodhimit, stafin e punës dhe llojllojshmërine e produkteve.